Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena (RPR) är en av landets modernaste kliniker. Rättspsykiatriska regionkliniken har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. Vi ansvarar för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården, arrester och psykiatrienheter. Rättspsykiatriska regionkliniken bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil.

Vårt erbjudande

För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.

Rättspsykiatriska regionkliniken strävar efter att ta tillvara patientens resurser och optimera förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Det ska ske på ett säkert och humant sätt för att förhindra återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. Som regionklinik har RPR ett särskilt uppdrag att förbättra kunskapen om rättspsykiatriska patienter och rättspsykiatrisk vård, och forskning och metodutveckling ses som en prioriterad del av verksamheten. Flera av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, kriminalvård, polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom regionvärlden. Rättspsykiatriska regionkliniken har drygt 200 medarbetare och i grunden 86 slutenvårdsplatser. Inom kliniken finns 6 vårdenheter, öppenvårdsenhet, sysselsättning, friskvård, forsknings- och utvecklingsenhet, utredning och behandlingsenhet, säkerhets- och serviceenhet och administrativ stab.

Läs gärna om dina förmåner hos oss.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, medarbetare och utvecklingsfrågor. Arbetsmiljöarbete, patientperspektiv och patientsäkerhet är en viktig del i arbetet och du ska, tillsammans med medarbetarna, vidareutveckla verksamheten mot de uppsatta målen och entusiasmera till fortsatt gott arbete och ständig förbättring. Du är direkt underställd produktionsenhetschef/-centrumchef och ingår i psykiatricentrums ledningsgrupp. Du tar, förutom för din klinik, även ansvar för helheten gentemot angränsande verksamheter. Samverkan med vårdgrannar och andra huvudmän, till exempel andra rättspsykiatriska kliniker, ingår som en del i uppdraget och du förväntas ha ett helhetsperspektiv och bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används på bästa sätt.

Arbetsgrupp

Hos oss arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårdadministratörer. Varje profession har sin roll och funktion när vi skapar god, trygg och säker vård för våra patienter.
Du ingår i klinikens samlade ledningsfunktion och har ett nära samarbete med vårdenhetschefer, medicinskt ansvarig läkare, biträdande verksamhetschef, övriga enheter och stödfunktioner inom kliniken.

Om dig

Vi söker dig som har av arbetsgivaren relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet ifrån myndighet eller offentlig verksamhet. Du har tidigare erfarenhet som chef eller i en arbetsledande funktion. Det är meriterande om du har arbetat inom sjukvård. Då tjänsten innefattar flera kontaktytor är det ett krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är krav på B-körkort då resor ingår tjänsten.

Som person arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. I rollen som verksamhetschef har du flera kontaktytor vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga. Vidare arbetar du bra med komplexa frågor och lösa komplicerade problem. Rollen kräver att du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har förmågan att samordna grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapa engagemang och delaktighet.

Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till resultat. Inom rättspsykiatrin kan det ske snabba förändringar vilket ställer krav på att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Det är viktigt att du ser möjligheter i förändringar. Vidare är du en noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandarder och lägger stor vikt vid att kliniken lever upp till dessa. 

Ansökan och anställning

Uppdraget är ett chefsförordnande på 4 år och en anställning i din grundprofession. Tjänsten ryms inom säkerhetsklass och kräver därför godkänd säkerhetsprövning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vadstena
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/255
Kontakt
  • Centrumchef Bjarne Olinder, mailto:Bjarne.Olinder@regionostergotland.se
Facklig företrädare
  • Valentina Covic Muskic , Läkarförbundet, valentina.covic.muskic@regionostergotland.se
  • Linn Hagvall, SACO, linn.hagvall@regionostergotland.se
  • Johanna Dahlgren, Vision, johanna.dahlgren@regionostergotland.se
  • Ulf Vall, Vårdförbundet, ulf.wall@regionostergotland.se
  • Oliver Lindgren, Kommunal, oliver.lindgren@regionostergotland.se
  • Urban Johansson, Kommunal, urban.johansson@regionostergotland.se
Publicerat 2024-02-22
Sista ansökningsdag 2024-04-18

Tillbaka till lediga jobb