Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena (RPR) är en av landets modernaste kliniker. RPR har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. Vi ansvarar för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården, arrester och psykiatrienheter. RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil.

Vårt erbjudande

För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.

Rättspsykiatriska regionkliniken strävar efter att ta tillvara patientens resurser och optimera förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Det ska ske på ett säkert och humant sätt för att förhindra återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. Som regionklinik har RPR ett särskilt uppdrag att förbättra kunskapen om rättspsykiatriska patienter och rättspsykiatrisk vård, och forskning och metodutveckling ses som en prioriterad del av verksamheten. Flera av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, kriminalvård, polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom regionvärlden. RPR har drygt 200 medarbetare och i grunden 86 slutenvårdsplatser. Inom kliniken finns 6 vårdenheter, öppenvårdsenhet, sysselsättning, friskvård, forsknings- och utvecklingsenhet, utredning och behandlingsenhet, säkerhets- och serviceenhet och administrativ stab.

Läs gärna om dina förmåner hos oss.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi dig som vill bli vårdenhetschef på en avdelning, med 18 vårdplatser, som är profilerad mot patienter med högre omvårdnadsbehov. I uppdraget ingår ansvar för en bra och säker vård- och arbetsmiljö för patienter och medarbetare. Här behövs ett tydligt och nära ledarskap, där du är synlig och medverkar i arbetet på avdelningen. Du leder genom att skapa goda relationer och trygghet för såväl patienter och medarbetare.
Uppdraget som vårdenhetschef innebär ansvar för verksamhetens utveckling, ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor. Medarbetargruppen består av totalt 27 stycken skötare och sjuksköterskor. I arbetsuppgifterna ingår det att planera, organisera och utveckla verksamhetens rutiner och arbetssätt utifrån klinikens gemensamma mål. Du följer löpande upp och utvärderar de vårdinsatser som görs.

Arbetsgrupp

Du ingår i klinikens samlade ledningsfunktion och har ett nära samarbete med övriga vårdenhetschefer, medicinskt ansvarig läkare, verksamhetschefer, övriga enheter och stödfunktioner inom kliniken. Du kommer även att ha ett nära teamarbete med övriga professioner på kliniken. I uppdraget ingår även kontakter med anhöriga och samverkan med övrig psykiatrisk och somatisk vård samt övriga samhällsaktörer som exempelvis socialtjänst och kriminalvård.

Om dig

För att lyckas i rollen som vårdenhetschef är det viktigt att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. I rollen har du flera kontaktytor vilket ställer krav på att du kan arbeta bra tillsammans med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

Vidare uttrycker du en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål samt policys och riktlinjer. I arbetet som vårdenhetschef är det viktigt att du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att ditt budskap har nått fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

Ansökan och anställning

Uppdraget är ett chefsförordnande på 4 år och en anställning i din grundprofession.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vadstena
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2060
Kontakt
  • Verksamhetschef Christina Blom, 010-1048352.
  • Vårdenhetschef Christina Jacobsson, 010-1048313..
Facklig företrädare
  • Oliver Lindgren, Kommunal, Oliver.Lindgren@regionostergotland.se
  • Madeleine Frick, Vårdförbundet, Madeleine.Frick@regionostergotland.se
Publicerat 2023-11-06
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb