Psykiatriska kliniken i Linköping

Nyfiken på beroendevård? Ta chansen att arbeta återhämtningsinriktat med dig själv som ditt främsta verktyg!

Vill du vara en del av en verksamhet som är modig och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.

Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, en tillnyktringsenhet och en akutenhet. Utöver detta har vi tre mobila verksamheter: mobila öppenvårdsteamet, mellanvården samt vår nystartade enhet Prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans). Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet men vi har också delar av vår mottagningsverksamhet i garnisonsområdet och på Repslagaregatan inne i Linköpings centrum.

På tillnyktringsenheten (TNE) vårdas personer som är i behov av medicinskt övervakad tillnyktring eller är i akut behov av abstinensbehandling. Arbetet innefattar till stor del abstinensbedömningar och motiverande samtal för att sträva mot nykter- och drogfrihet utifrån patientens mål.

Arbetet är varierat och innehåller allt från akutsjukvård och planerade öppenvårdsbesök via TNE, till slutenvårdsarbete inom beroendevård. Somatisk samsjuklighet är vanligt förekommande vilket gör att medicintekniska moment är en del av det dagliga arbetet. Vi bedömer och behandlar abstinens i ett akut skede. Bedömning av vitalparametrar och klinisk skattning utgör grunden för medicinsk behandling, både peroral, injektions- och infusionsbehandling. Beroendesjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av remission och återfall vilken går att behandla både akut i abstinensfas och på sikt för att förebygga återfall. Insatserna är ofta en kombination av psykosocial behandling och läkemedel. Detta kräver att vi har ett nära samarbete med bland andra beroendemottagningen och kommunen. Återfall efter utskrivning från behandling är ungefär lika vanligt som vid andra medicinska tillstånd.

Arbetsbeskrivning

Som sjuksköterska har du en arbetsledande roll på avdelningen och TNE. Utöver dagliga rutiner/arbetsuppgifter som t.ex. medicindelning, rond, rapport, och social planering så sker en stor del av jobbet i omvårdnadsarbetet tillsammans med patienterna. Arbetet är kreativt, vi jobbar nära patienten och utgår ifrån dennes resurser och färdigheter. Vi använder tekniker, metoder, förhållningssätt, åtgärder och handlingar som har sin grund i olika kompetensområden, t.ex. psykologi, psykoterapi, sjukgymnastik och arbetsterapi. Några (av många) exempel på detta kan vara motiverande samtal, kedjeanalys, aktivitetsscheman, sömnhygien och andningsövningar.

Utveckling

Våra sjuksköterskor vill utvecklas och kliniken har därför satsat på stärkt omvårdnadskompetens. Vi har senaste åren låtit våra sjuksköterskor ta ansvar och styra utvecklingen av omvårdnad och arbetar för att den senaste forskningen ska vara begriplig och användbar i vår kliniska vardag.

Sedan ett år tillbaka arbetar vi med implementering av ett återhämtningsinriktat arbetssätt, och vi ser redan hur vården har gått från ett mer traditionellt förhållningssätt till att drivas av en alltmer flexibel och personcentrerad vård där patientens upplevelse och behov är alltid är vår utgångspunkt. Detta gör i sin tur att det vardagliga arbetet blir mer meningsfullt och utvecklande. Vi arbetar i en trygg och tillåtande miljö där både personal och patienter har kommit varandra närmre. Som del i denna utveckling ges regelbunden handledning för sjuksköterskor i slutenvård.

Alla medarbetare som arbetar inom beroendeenheterna utbildas i Motiverande Intervju (MI) som ett verktyg att använda i samtal med patienten. Alla sjuksköterskor går t.ex. 4 dagars bemötandeutbildning och har möjlighet att få betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri via arbetsgivaren, med ett extra lönepåslag på 4000 kr efter färdig utbildning. Fr.o.m. VT-23 erbjuder vi för första gången möjligheten att läsa fristående universitetskursen ”Omvårdnad inom psykiatrisk vård” på arbetstid via Luleå universitet. Kursen som är på 7,5 hp sträcker sig över en termin på 25%.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller specialistsjuksköterskeexamen ses som meriterande. Men tveka dock inte att söka även om du saknar psykiatrisk erfarenhet. Med nyfikenhet och en önskan om att göra det bästa för patienten kommer du utvecklas och lära tillsammans med oss!

Personliga egenskaper

Vi söker dig som ser patientens behov och resurser. Du drivs av och värdesätter att få arbeta personcentrerat, är flexibel och tycker om att arbeta kreativt i omvårdnadsarbetet.

Du vill arbeta där dina personliga egenskaper och resurser tas tillvara samt utvecklas som person och bidra till fortsatt utveckling.

Du har ett helhetsperspektiv där både din somatiska och psykiatriska kompetens behövs samt är intresserad av ett varierat arbete som inkluderar både öppenvårdsarbete via TNE och akut psykiatrisk/beroendemedicinsk slutenvård.

Anställning och ansökan

Har du frågor om tjänsten, eller vill du hospitera i vår slutenvård? Ring eller maila sjuksköterska Hanna Linder eller ring vårdenhetschef Camilla Johansson, kontaktuppgifter finns i informationen nedan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/2553
Kontakt
  • Vårdenheteschef Camilla Johansson, +46101035396
  • Sjuksköterska Hanna Linder, +46101033284,hanna.linder@regionostergotland.se
Facklig företrädare
  • Lotta Dahl, Vision, 070-2684552.
Publicerat 2023-07-27
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb