Cancer- och lungsjukvårdsenheten är en enhet som bedriver onkologisk och lungmedicinsk slutenvård. På lungsektionen ges högspecialiserad vård till personer som behöver inneliggande vård med lungmedicinska sjukdomar. Här vårdas bland annat personer med lungcancer, pleurasjukdomar, lungtransplanterade, lunginfektioner och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar i såväl akuta som elektiva skeden. Lungsektionen arbetar nära lungmedicinska kliniken och tillsammans ansvarar vi även för de personer som behöver hemrespirator eller syrgasbehandling i hemmet. Enheten ingår i Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum vad gäller cancerbehandling och lungmedicin.

Vårt erbjudande

Cancer- och lungsjukvårdsenheten är en klinik med fokus på slutenvård! Kliniken leds av en verksamhetschef med gedigen kompetens inom omvårdnad och ledarskap. De båda vårdenhetscheferna är specialistsjuksköterskor inom medicinsk vård och varvar ledarskapet med kliniskt arbete. Tillsammans främjar vi ett aktivt lärande i vardagen!

Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling och fördjupning inom exempelvis lungsjukvård, akutsjukvård, medicinsk vård eller cancervård. Vi jobbar med fortbildning på arbetstid för att öka din kunskap och kompetens genom både intern och extern fortbildning. Du erbjuds schemalagd administrativ tid för egen påbyggnad.

Vi erbjuder schemaläggning utifrån schemaverktyget Tessa. Din återhämtning och hälsa är viktig för oss. Vi har dagligen tid avsatt för reflektion i teamen för att summera upplevelsen av dagen och minska risken att ta med arbetet hem. Huvudfokus i reflektionsmallen ligger på kommunikation, omvårdnad, etik och arbetsmiljö och ska främja den psykologiska tryggheten på enheten. Vi arbetar också med daglig avstämning med vårdenhetscheferna.

Arbetsbeskrivning

Du som sjuksköterska kommer att ingå i ett team med ett flertal professioner likt undersköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, dietist, kurator, läkare och arbetsterapeut. Du ansvarar för den specifika omvårdnaden och att leda det dagliga omvårdnadsarbetet. Vi arbetar utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser. Ett gott samarbete i teamet och aktivt lärande är för oss viktigt. Alla medarbetare har specifika ansvarsområden. På enheten finns sektionsledare som bistår med stöd och handledning i det dagliga arbetet både till nya och erfarna kollegor. Lungsektionen har 15 vårdplatser som är indelade på tre vårdlag hela veckan.

Lungsektionen bedriver både elektiv och akut verksamhet och vårdar patienter i utrednings- behandlings- och palliativt skede. Ditt arbete kommer således innehålla många olika praktiska arbetsuppgifter som cytostatika administrering, NIV- behandling, CPAP- behandling, högflödessyrgasbehandling, cytostatika administrering, hantering av olika thorax-dränage och centralvenösa infarter. Sjuksköterskor erhåller delegering för provtagning genom artärpunktion samt analys.

På avdelningen finns samordnare som koordinerar och sköter mycket av det administrativa arbetet. En vårdsamordnare som utreder och arbetar med behov av stöd för personer vid hemgång. En farmaceut fyller på läkemedelsvagn, läkemedelsautomat och basförråd av läkemedel. Vi har även servicevärd som sköter beställning och påfyllning av förråd. På enheten finns även en måltidsvärd.

• Introduktion planeras utifrån dina tidigare erfarenheter
• Du erbjuds en mentor
• Utbildning inom lungmedicin, komplex patient, cytostatikahantering och utbildningskoncept inom cancervård
• Individuell schemaplanering i det digitala schemaverktyget Tessa.
• Internutbildningar och dialog kring karriärsutveckling för dig

Arbetsgrupp

På avdelningen finns samordnare som koordinerar och sköter mycket av det administrativa arbetet. En vårdsamordnare som utreder och arbetar med behov av stöd för personer vid hemgång. En farmaceut fyller på läkemedelsvagn, läkemedelsautomat och basförråd av läkemedel. Vi har även servicevärd som sköter beställning och påfyllning av förråd. På enheten finns även en måltidsvärd.

Om dig

Du är legitimerad sjuksköterska eller legitimerad specialistsjuksköterska inom medicinskvård. På CoL finns möjlighet att utvecklas både som ny, erfaren och specialist.

Då du arbetar i ständig dialog med personer som är inneliggande, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.

Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team med personen i fokus, där alla yrkeskategorier lär av varandra. Du har en god empatisk förmåga, att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.

Ansökan och anställning

Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/365
Kontakt
  • Vårdenhetschef Mathilda Westerling, 010-1031360.
  • Vårdenhetschef/sjuksköterska Louise Nilsson, 010-1034116.
Facklig företrädare
  • Inas Al- Khamees , 010-1031161
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb