Nyfiken på psykiatrin? Ta chansen att arbeta återhämtningsinriktat med dig själv som ditt främsta verktyg!

Vill du vara en del av en verksamhet som är modig och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.

Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård samt en akutenhet. Utöver detta har vi tre mobila verksamheter: mobila öppenvårdsteamet, mellanvården samt vår nystartade enhet Prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans). Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet men vi har också delar av vår mottagnings-verksamhet i garnisonsområdet och på Repslagaregatan inne i Linköpings centrum.

Titta på klippet och lyssna vad våra medarbetare tycker om att arbeta hos oss längre upp i denna annons och nedan.

Våra slutenvårdsavdelningar är uppdelade utifrån olika specialiteter: Psykos, beroendesjukdomar samt en avdelning där personer med affektiva sjukdomar, ätstörningar och självskadebeteende vårdas. Utöver detta har vi även en utslussnings-avdelning. Som sjuksköterska har du därmed möjlighet att nischa dig inom det område du arbetar med. Det finns även möjlighet att rotera mellan de olika enheterna. Vårdtiderna varierar vilket gör att arbetet består av allt från akutsjukvård till planerade inläggningar. Patienterna har främst psykiatrisk problematik men somatisk samsjuklighet är vanligt förekommande vilket gör att medicintekniska moment är en del av det dagliga arbetet.

Arbetsbeskrivning

Som sjuksköterska har du en arbetsledande roll på avdelningen. Utöver dagliga rutiner/arbetsuppgifter som till exempel medicindelning, rond, rapport, och social planering så sker en stor del av jobbet i omvårdnadsarbetet tillsammans med patienterna. Arbetet är kreativt, vi jobbar nära patienten och utgår ifrån dennes resurser och färdigheter. Vår verktygslåda fylls ständigt på med nya redskap. Vi använder tekniker, metoder, förhållningssätt, åtgärder och handlingar som har sin grund i olika kompetens-områden, till exempel psykologi, psykoterapi,fysioterapi och arbetsterapi. Några (av många) exempel på detta kan vara motiverande samtal, kedjeanalys, mindfullness, taktil massage, aktivitetsscheman, sömnhygien och andningsövningar.

Våra sjuksköterskor vill utvecklas och kliniken har därför satsat på stärkt omvårdnads-kompetens. Vi har senaste åren låtit våra sjuksköterskor ta ansvar och styra utvecklingen av omvårdnad och arbetar för att den senaste forskningen ska vara begriplig och användbar i vår kliniska vardag.

Sedan ett år tillbaka arbetar vi med implementering av ett återhämtningsinriktat arbetssätt, och vi ser redan hur vården har gått från ett mer traditionellt förhållningssätt till att drivas av en alltmer flexibel och personcentrerad vård där patientens upplevelse och behov är alltid är vår utgångspunkt. Detta gör i sin tur att det vardagliga arbetet blir mer menings-fullt och utvecklande. Vi arbetar i en trygg och tillåtande miljö där både personal och patienter har kommit varandra närmre.

För att ständigt utvecklas både i vardagen och på längre sikt har vi flertalet forum för reflektion, däribland reflektionsträffar, handledning men också daglig spegling efter arbetspassets slut.

Som sjuksköterska finns många möjligheter att utvecklas och göra karriär inom kliniken. Du erbjuds som anställd både interna och externa utbildningar. Alla sjuksköterskor går till exempel 4 dagars bemötandeutbildning och har möjlighet att få betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri via arbetsgivaren, med ett extra lönepåslag på 4 000 kr efter färdig utbildning.

Från och med vårterminen-2023 erbjuder vi för första gången möjligheten att läsa fristående universitetskursen ”Omvårdnad inom psykiatrisk vård” på arbetstid via Luleå universitet. Kursen som är på 7,5 högskolepoäng sträcker sig över en termin på 25 procent och riktar sig till legitimerade sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper i psykiatrisk omvårdnad. I fokus står sjuksköterskans ansvar för en omvårdnadspraktik som betonar relationens och reflektionens betydelse och stödjer återhämtning.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller specialistsjuksköterskeexamen ses som meriterande.

Tveka dock inte att söka även om du saknar psykiatrisk erfarenhet. Med nyfikenhet och en önskan om att göra det bästa för patienten kommer du utvecklas och lära tillsammans med oss!

Som ny erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på respektive avdelning.

Personliga egenskaper

  • Ser patientens behov och resurser
  • Som drivs av och värdesätter att få arbeta personcentrerat
  • Är flexibel och tycker om att arbeta kreativt i omvårdnadsarbetet
  • Vill arbeta där dina personliga egenskaper och resurser tas tillvara
  • Som både vill arbeta med sjuksköterskans ”görande” och ”varande”
  • Vill utvecklas som person och bidra till fortsatt utveckling

Ansökan och anställning

Som ny erbjuds du personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på respektive avdelning.

Har du frågor om tjänsten, eller vill du hospitera i vår slutenvård? Se kontaktuppgifter nedan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform individuella löner tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/485
Kontakt
  • Sjuksköterska Hanna Linder, Hanna.Linder@regionostergotland.se
  • Vårdenhetschef Camilla Johansson, 072-5727766
Facklig företrädare
  • Yngve Torbentsson, Vårdförbundet, 010-1037599.
Publicerat 2023-07-27
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb